kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że nie został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice - Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 08 lutego 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2017 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 16 styczna 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice.

ZARZĄDZENIE NR 2/2017 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 16 styczna 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2017r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja lekkoatletyki i piłki ręcznej wśród mieszkańców Gminy Radziejowice.

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja lekkoatletyki i piłki ręcznej wśród mieszkańców Gminy Radziejowice- Zarządzenie nr 52/2016 z dnia 11 października 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 54 /2016 Wójta Gminy Radziejowice z dnia 28 października 2016 r. w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Radziejowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 52/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 października 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja lekkoatletyki i piłki ręcznej wśród mieszkańców Gminy Radziejowice.

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że zostal rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dobr kulturowych i dziedzictwa narodowego w obszarze; popularyzacja wiedzy historycznej wśród mieszkańcow Gminy Radziejowice - Zarządzenie nr 50/2016 z dnia 16 września 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 16 września 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturowych i dziedzictwa narodowego w obszarze: popularyzacja wiedzy historycznej wśród mieszkańców Gminy Radziejowice.

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja biegów przełajowych na terenie gminy Radziejowice - Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 1 2 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 12 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja biegów przełajowych na terenie Gminy Radziejowice.

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że nie został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice - Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 08 lutego 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 12/2016 WÓJTA GMINY RADZIEJOWICE z dnia 11 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice.

Wójt Gminy Radziejowice informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze: popularyzacja gry w piłkę nożną na terenie Gminy Radziejowice - Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 1 1 marca 2016r.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.