kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Teren Gminy Radziejowice posiada niepowtarzalne walory przyrodnicze oraz dogodne położenie komunikacyjne między dużymi ośrodkami miejskimi Warszawą i Łodzią. Takie połączenie sprzyja rozwojowi turystyki weeken-dowej. W ostatnim czasie z Gminy o charakterze rolniczym przeistoczyliśmy się w turystyczne zaplecze Mazowsza.
Gmina Radziejowice leży na Nizinie Środkowomazowieckiej i odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu (falistość, wąwozy), kompleksami leśnymi oraz czystymi ciekami wodnymi. W ciągu wieków zmieniła się naturalna szata roślinna. Rejon Radziejowic to pozostałości dąbrowy świetlistej, lasu liścia-stego z drzewostanem dość luźnym, tworzonym przez dęby bezszypułkowe i szypułkowe oraz bardzo bujne, wielogatunkowe runo. O siedlisku dąbrowy świadczą rośliny zielone: orlik pospolity, dzwonek brzoskwiniolistny, miodo-wnik melisowaty, pierwiosnka zwyczajna i wiele innych. Radziejowice posia-dają odpowiednie warunki przyrodnicze, które pretendują do roztoczenia nad nią ochrony krajobrazowej i wykorzystania jako miejsca wypoczynkowo- rekreacyjnego.
Na terenie Radziejowic znajduje się rezerwat przyrody Dąbrowa Radzie-jowska, którego zadaniem jest zachowanie fragmentów zbiorowiska dąbrowy świetlistej, a także stanowisk lilii złotogłów i konwalii majowej. Rezerwat został utworzony 1984r. na obszarze 51,71ha. Przez teren rezerwatu prze-biega szlak turystyczny na trasie Mszczonów-Radziejowice.
Ponadto Radziejowice znajdują się w obszarze Bolimowsko Radziejo-wickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, który utworzono w 1997r., w celu ochrony dolin rzek: Pisi Gągoliny, Pisi Tucznej oraz Okrzeszy, jak również kompleksów leśnych, jazów młyńskich i cennych krajobrazowo rozlewisk.

Bardzo interesujące dla turystów są także malownicze dolinki rzek: Pisi Gągoliny – przepływającej m.in. przez Grzegorzewice, Radziejowice, Korytów, Pisi Tucznej – przepływającej m.in. przez Petrykozy, wieś Grzmiąca, Kuklówkę.
Dodatkową atrakcją tego obszaru są zbiorniki wodne: Korytów, Hamernia – Tartak Brzózki, Stawy Borki oraz staw w zespole parkowo-pałacowym w Radziejowicach.
Na terenie Gminy i w jej okolicy znajduje się wiele pomników przyrody:
Adamów: Topola kanadyjska - obwód pnia: 5,5 m,
Dąb szypułkowy – obw. 4,2 m (na krawędzi wąwozu Pisi Tucznej),
Korytów: Dąb szypułkowy tzw. Dąb Chełmońskiego - obw. 5 m (przy głównej trasie samochodowej z Mszczonowa do Żyrardowa),
Radziejowice i Radziejowice Parcel:
Aleja jesionowa – dł. odcinka 400 m (po zachodniej stronie Zespołu pałacowo-parkowego w Radziejowicach),
Aleja lipowa – dł. odcinka 300 m (droga przed Pałacem w Radziejowicach),
Aleja lipowa jednostronna – dł. odcinka 230 m (przy starym trakcie warszawskim),
Aleja lipowo-kasztanowo-klonowa – dł. odcinka 300 m (wzdłuż drogi
do kościoła),
Jesion wyniosły – obw. 3,8 m,
Lipa drobnolistna – obw. 3,85 m,
Miłorząb dwuklapowy – znajduje się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Radziejowicach

Wyznaczone przez PTTK szlaki turystyczne przebiegające przez teren Gminy Radziejowice:
1. Szlak rzeki Pisi Tucznej – (ok. 30 km – bez znaków)
Petrykozy – Skuły – Grzmiąca – Kuklówka – Radziejowice
Na trasie można odnaleźć ciekawe fragmenty lasów radziejowskich i skalskich, pomniki przyrody, zabytki architektury.
Skuły: Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej z 1678 roku, pokryty
XVIII wieczną polichromią. W otoczeniu kościoła okazy starodrzewu, na cmentarzu zegar słoneczny z XVIIIw.
Grzmiąca: pozostałości pałacu z połowy XIX w., wokół park krajobra-zowy, położony na skarpie nad doliną rzeczki Pisi i trzema stawami połączonymi kaskadami.
Kuklówka: wieś związana z nazwiskiem Józefa Chełmońskiego
Radziejowice: pałac z XVII w.
2. Szlak Pisi Gągoliny
Grzegorzewice – Radziejowice – Hamernia – Korytów    
Grzegorzewice: pałac klasycystyczny z 1 poł. XIXw., otoczony pięknym parkiem krajobrazowym.
Radziejowice (Hamernia): zbiornik wodny
Korytów: końcowy bieg Pisi Gągoliny, zalew.
3. SzlakOjrzanów – Żelechów – Żabia Wola – Kuklówka – Radziejowice
Ojrzanów: siedziba rodu Prusów Ojrzanowskich z XIV w., dworek klasycystyczny otoczony parkiem krajobrazowym z tego samego wieku.
Żelechów: zabytkowy kościół jednonawowy z wieżą wielokrotnie przebudowywany. Na cmentarzu pochowany jest Józef Chełmoński.
Żabia Wola: we wsi klasycystyczny dworek wzniesiony ok. 1800r.
Kuklówka: wieś związana z nazwiskiem Józefa Chełmońskiego
Radziejowice: pałac z XVIIw.

4. SzlakGrzmiąca – Adamów – Grzymek – Radziejowice
Grzmiąca: pozostałości pałacu z połowy XIX w., wokół park krajobrazo-wy, położony nad doliną rzeczki Pisi i trzema stawami połączonymi kaskadami.
Adamów: wieś na skraju lasów radziejowskich, pomnik przyrody
Grzymek: zalew.
Radziejowice: pałac z XVII w.
5. Szlak Grodzisk Mazowiecki – Jaktorów – Kuklówka – Radziejowice
Grodzisk Maz.: miasto datowane z 1355 roku. Zabytkiem godnym uwagi jest dworek barokowo – klasycystyczny z 1761r., obok dworku lipy, pomniki przyrody. W centrum miasta kościół późnobarokowy z 1687r. Przy ulicy Bartniaka dawny dworzec kolei warszawsko – wiedeńskiej z około 1845 roku.
Jaktorów: zabytki wioski to: stanowisko archeologiczne, 2 kurhany z III/IVw., wys. ok. 9m (na łące ok. 2 km od stacji kolejowej),
pomnik ostatniej turzycy padłej w 1627r.
Kuklówka: wieś związana z nazwiskiem Józefa Chełmońskiego
Radziejowice: pałac z XVII w.
6. Szlak Żyrardów – Międzyborów – Jaktorów – Kuklówka – Radziejowice
Żyrardów: osada fabryczna założona w 1830r. Miasto związane z za-kładami lniarskimi, historia Polskiego Ruchu robotniczego, budynek dworca kolei warszawsko–wiedeńskiej z 1833 r.
Międzyborów: wieś położona wśród lasów.
Jaktorów: stanowisko archeologiczne, 2 kurhany z III/IVw.,
wys. ok. 9m (na łące 2km od stacji kolejowej), pomnik ostatniej turzycy padłej w 1627r.
Kuklówka: wieś związana z nazwiskiem Józefa Chełmońskiego
Radziejowice: pałac z XVII w.

7. Szlak Grzegorzewice – Petrykozy – Skuły – Grzmiąca – Adamów – Radziejowice
Grzegorzewice: pałac klasycystyczny z 1 poł. XIXw., otoczony pięknym parkiem krajobrazowym.
Skuły: Kościół drewniany, konstrukcji zrębowej z 1678 roku, pokryty XVIII wieczną polichromią. W otoczeniu kościoła okazy starodrzewu, na cmentarzu zegar słoneczny z XVIIIw.
Grzmiąca: pozostałości pałacu z połowy XIXw., park krajobrazowy, poło-żony na skarpie rzeki Pisi i trzema stawami połączonymi kaskadami.
Adamów: wieś na skraju lasów radziejowskich, pomnik przyrody.
Radziejowice: pałac z XVII w.
8. Szlak Petrykozy – Grzegorzewice – Mszczonów – Radziejowice
Grzegorzewice: pałac klasycystyczny z 1 poł. XIXw., otoczony pięknym parkiem krajobrazowym.
Mszczonów: lokację miasta na prawie chełmińskim otrzymuje w 1377r. Kościół parafialny zbudowany w latach 1862–65. Posiada częściowo ba-rokowe wyposażenie wnętrza. Znajduje się tu jeden z nielicznych w kraju gotycki krucyfiks z ruchomymi skrzydłami.
Radziejowice: pałac z XVII w.
    W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” na terenie Gminy Radziejowice powstały dwie trasy questingowe. Trasa piesza prowadzi „Z historią przez Radziejo-wice” natomiast trasa rowerowo–nornic walkingowa zaprasza na niezapo-mnianą „Podróż z Chełmońskim” po Kuklówce Zarzecznej, Kuklówce Radziejowickiej oraz Adamowie - Wieś. Bardzo ciekawym turystycznie miejscem są Stawy Borki, które zwiedzającym oferują interesujące trasy przyrodnicze.
    Wszystkie wyżej opisane skarby przyrody sprawiają, że na terenie Gminy Radziejowice rozwinęła się turystyka. Powstało wiele gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i hoteli. Oferują odwiedzającym różne formy wypo-czynku, profesjonalną i sympatyczną obsługę, pyszną kuchnię i niezapomnia-ne wrażenia związane z obcowaniem z naturą.


Produkt turystyczny „Weekend z Termami Mszczonów” integruje ofertę Kompleksu Basenów Termalnych z ofertą aktywnego wypoczynku, przy wykorzystaniu wyznaczonych i oznakowanych tras turystycznych na terenie gmin Mszczonów, Radziejowice, Żabia Wola, Puszcza Mariańska, miasta Żyrardów, będących wraz z Powiatem Żyrardowskim, Muzeum Mazowsza Zachodniego, Nadleśnictwem Radziwiłów oraz oddziałem PTTK w Żyrar-dowie partnerami projektu. Koncepcja produktu obejmuje organizację week-endowego wypoczynku z różnymi formami aktywnego spędzenia czasu dla wszystkich grup wiekowych – zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak również grup zorganizowanych.

Obejmuje on: baseny z wodą termalną i różnego rodzaju atrakcjami wodnymi (sztuczna rzeka, ławeczki i leżanki napowietrzające, masaże i gejzery wodne, jacuzzi, sauny, zjeżdżalnie), 3 szlaki piesze/nordic walking/, 4 trasy rowerowe, atrakcje dodatkowe tj. grzybobrania, wędkowanie, kuligi, jazdę na łyżwach, ciekawe obiekty przyrodnicze i kulturowe. Produkt „Weekend z Termami Mszczonów” obejmuje również wypożyczalnię rowerów i kijków nordic-walking, a także Punkt Informacji Turystycznej, umożliwiający odwie-dzającym uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Jego podstawę sta-nowi Kompleks Basenów Termalnych, w skład którego wchodzi pięć niecek basenowych:dwie niecki całoroczne wypełnione wodą termalną o temperaturze 34°c, w tym jedna zlokalizowana wewnątrz budynku z możliwością wypłynięcia kanałem do niecki będącej na zewnątrz,zewnętrzny basen rekreacyjny, wypełniony wodą termalną uzdatnioną o temperaturze 32°c z różnego rodzaju atrakcjami wodnymi: zjeżdżalnią, sztu-czną rzeką, leżankami wodnymi i ławeczkami napowietrzającymi, masażami ściennymi, masażem karku oraz gejzerami powietrznymi,zewnętrzny basen sportowy o wymiarach 12,5 m x 25 m, napełniony wodą o temperaturze 26°c, posiadający sześć torów liniowych,brodzik dla dzieci z wodą o temperaturze 28°c, w którym umieszczona jest mini zjeżdżalnia oraz jeż wodny.
Woda termalna wykorzystywana w basenach pozyskiwana jest z głębo-kości 1714 metrów z utworów piaskowcowych kredy dolnej. Mszczonowska woda termalna jest wodą wodorowo-węglanowo-wapniowo-sodową, popra-wiającą samopoczucie, obniżającą stres i stabilizującą system nerwowy. Jej właściwości korzystnie wpływają na schorzenia pochodzenia reumatycznego oraz układ kostny.
Dodatkowe atrakcje znajdujące się na terenie Kompleksu to: fontanna chłodząca z 24 dyszami wodnymi, plaża trawiasta  z trzema boiskami do plażo-wej piłki siatkowej oraz placem zabaw dla dzieci, dwie sauny, a także zada-szone sztuczne lodowisko - czynne w sezonie zimowym.
Podróż samochodem z najdalej oddalonego miejsca w Gminie Radziejo-wice do Kompleksu Basenów Termalnych trwa nie dłużej niż 15 minut.

 

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.