kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia malowniczo położonej Gminy Radziejowice, która zachwyca ciekawą historią oraz dogodnymi warunkami do wypoczynku. Gmina Radziejowice to miejsce nie tylko na weekend, czego najlepszą rekomendacją są turyści, którzy po wizycie w Radziejowicach za-uroczeni pięknem przyrody i atrakcyjnym położeniem komunikacyjnym osie-dlili się tu na stałe.
Gmina Radziejowice zlokalizowana jest w samym sercu Polski, w połu-dniowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, na szlaku między Łodzią a Warszawą. Prawie 70% obszaru stanowi Dąbrowa Radziejowska oraz Bolimowsko-Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu. Komplek-sy leśne tworzą niepowtarzalny bioklimat, który w połączeniu z urozmaiconą rzeźbą terenu i bogatą szatą roślinną sprzyja uprawianiu aktywnych form wypoczynku. Amatorzy wycieczek pieszych, nordic-walkingowych i rowe-rowych z pewnością będą zachwyceni wyznaczonymi trasami turystycznymi oraz ścieżkami questingowymi. W ofercie hotelowo – gastronomicznej każdy turysta znajdzie propozycję odpowiadającą jego potrzebom. Od miejsc nocle-gowych w obiektach pałacowych, dworkowych, hotelowych po agroturysty-kę z tradycyjnym wiejskim obejściem. Perłą gminy jest zespół pałacowo – parkowy w Radziejowicach z XVII wiecznym Pałacem, Dworem Modrzewiowym, Kuźnią, Willą Szwajcarską i Czworakami. Obecnie miejsce to pełni rolę Domu Pracy Twórczej i jest ważnym ośrodkiem kulturalnym regionu. Od 2012 roku można w nim zoba-czyć największą wystawę dzieł Józefa Chełmońskiego, pochodzących z zaso-bów Muzeum Narodowego oraz z prywatnych kolekcji. Równie zachwycającym obiektem jest zabytkowy Kościół p.w. Świętego Kazimierza, królewicza w Radziejowicach wraz z dzwonnicą i budynkiem starej plebani. Kościół zbudowany został według projektu architekta Jakuba Kubickiego. W 2014 roku w prezbiterium umieszczono replikę obrazu Józefa Chełmońskiego namalowana z okazji setnej rocznicy śmierci artysty. W Kuklówce Zarzecznej znajduje się dworek, w którym mieszkał Józef Cheł-moński. Miejsca pamięci poświęcone artyście odnaleźć można również w podziemiach Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kuklówce Zarzecznej i w Szkole Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Kuklówce Radziejowickiej.
Muzeum Lwowa i Kresów w Kuklówce Radziejowickiej, zabytkowy młyn w Korytowie, doliny rzek, stare kapliczki, zabytkowe aleje oraz pomniki przy-rody sprawiają, że podróż z historią, sztuką i przyrodą w Gminie Radziejowice będzie pełna wrażeń oraz niezapomnianych doznań.
                             

                                                                                                                                                           Serdecznie zapraszam,
                                                                                                                                                                    Urszula Ciężka
                                                                                                                                                   Wójt Gminy Radziejowice
   

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.