kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza

  1. Wniosek
  2. Oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz w przypadku gdy został on wydany wcześniej. Oryginał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza

 

 

 

 

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. kubickiego 10
96-325 Radziejowice

17 zł

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie wielojęzycznego standardowego formularza [pdf, 304.5 KB]

Kategorie:

Akty Stanu Cywilnego

Sprawy Obywatelskie

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.