kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Wniosek

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice

art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że: Udostępnianie informacji publicznych ,  nieudostępnionych przez Urząd Gminy Radziejowice w Biuletynie Informacji Publicznej, następuje poprzez wywieszanie tych informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Urzędu Gminy Radziejowice.

Formularze i załączniki:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej [pdf, 135.61 KB]

Kategorie:

Informacja publiczna

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.