kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Wniosek o zmianę adresu – zmianę danych osobowych.

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Brak opłat

Bez zbędnej zwłoki

 

Formularze i załączniki:

Wniosek [doc, 84.5 KB]

Kategorie:

Referat Finansów

Referat Gospodarki Komunalnej

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i USC

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.