kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zamiaru usunięcia drzewa

Wniosek

Kserokopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej

Urząd Gminy Radziejowice

ul. Kubickiego 10

96-325 Radziejowice

 

Za wydanie zaświadczenia obowiązuje opłata skarbowa 17.00 zł (słownie: siedemnaście zł.)

Podstawa prawna : część II. ust.21 kol.2 załącznika do  ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 18-27).

 

 

Organ wydaje zaświadczenie nie później niz w terminie 7 dni od daty zlożenia wniosku

  1. art. 217 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r.Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257);
  2. art. 83f ust. 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r. poz. 2134)

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 251.81 KB]

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.