kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dla osób fizycznych, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

- zgłoszenie

- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości,

- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew.

 

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice

Bez opłat

 

Zgłoszenie rodzi po stronie gminy obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.Usunięcie drzewa może nastąpić w ciągu 14 dni od dokonania oględzin, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

 

art. 83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.)

Formularze i załączniki:

Załącznik do zgłoszenia [pdf, 96.38 KB]

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa dla osób fizycznych, które są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej [pdf, 129.41 KB]

Kategorie:

Ochrona Środowiska

Wycinka drzew i krzewów

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.