kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zaświadczenie o rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

od zaświadczenia – 17,00 zł

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

art. 217, 218 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 t.j.)

Nie przysługuje

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki:

Wniosek [pdf, 129.14 KB]

Kategorie:

Zagospodarowanie Przestrzenne

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.