kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

5356

Należy zgłosić się z dowodami osobistymi oraz wypełnić wniosek o nadanie medali.

Urząd Stanu Cywilnego - przynależny do miejsca zamieszkania jubilatów.

Brak opłat

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Aby zainicjować procedurę nadania medali za długoletnie Pożycie Małżeńskie, należy w USC właściwym na miejsce zamieszkania jubilatów złożyć wniosek oraz kserokopie dowodów osobistych obojga jubilatów.

Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku co obchodzony jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.

 

Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jedn.Dz.U.z 2015 r. poz. 475 ze zm.),

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokuemntów (Dz.U.Nr 277, poz.2743 ze zm.). 

Formularze i załączniki:

Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie [pdf, 200.17 KB]

Kategorie:

Akty Stanu Cywilnego

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.