kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Należy wypełnić wniosek i dołączyć wymagane załączniki

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10

tel. (0-46) 854-30-30 okienko kasowe

Brak opłat

Niezwłocznie nie dłużej 7 dni

Formularze i załączniki:

Zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków [doc, 75.5 KB]

Kategorie:

Dostawa Wody i Odprowadzanie Ścieków

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.