kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

Wypełniony wniosek o wpis do CEIDG.

 

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
96-325 Radziejowice
wodzinach pracy urzędu.

Bez opłat

Do dwóch dni - od dnia złożenia wniosku

Formularze i załączniki:

Instrukcja wypełnienia wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej [pdf, 453.3 KB]

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej [pdf, 336.83 KB]

Kategorie:

Działalność Gospodarcza

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.