kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

  1. Wniosek o zezwolenie na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
  2. Plan sytuacyjny z naniesieniem proponowanej lokalizacji zjazdu.

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

Opłata skarbowa

1.Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu  nie  podlega opłacie skarbowej  jeśli budowa zjazdu  związana jest z budownictwem mieszkaniowym na podstawie  art. 2 ust. 1 pk t 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U. z2006r. Nr 225, poz. 1635).

2.Zezwolenie na lokalizację zjazdu  podlega opłacie  skarbowej  wys. 82,00zł  na podstawie  ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o  opłacie skarbowej (Dz.U. z2006r. Nr 225, poz. 1635)  (część III  ust.44 ,  pkt 2 , zał. do ustawy)

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

art. 29 ust. 1,3,4 i 5  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2007r  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) , art. 104 Kpa

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH NA LOKALIZACJĘ LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI GMINNEJ 2019 [pdf, 579.23 KB]

Kategorie:

Zarządzanie Pasem Drogowym

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.