kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
  2. Kopia mapy zasadniczej lub ewidencyjnej z projektem podziału lub kopia projektu zagospodarowania działki
  3. Wypis z rejestru gruntów lub inny dokument stwierdzający prawo własności np. wyciąg z księgi wieczystej, kopia aktu notarialnego, kopia aktu własności ziemi

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

1. od zawiadomień o ustaleniu numeru porządkowego – nie pobiera się

2. od zaświadczenia potwierdzającego fakt ustalenia określonego numeru porządkowego – 17,00zł

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Art. 47a  ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity  Dz. U. Z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późniejszymi zmianami)

Nie przysługuje

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki:

Wniosek - nadanie numeru porządkowego [pdf, 91.97 KB]

Załącznik do wniosku o nadanie numeru porzadkowego [pdf, 45.33 KB]

Kategorie:

Zagospodarowanie Przestrzenne

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.