kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową i potrzebami ruchu drogowego

  1. 1.       Wniosek o zezwolenie na lokalizację urządzenia nie związanego z gospodarką drogową   i potrzebami ruchu drogowego
  2. 2.       Plan sytuacyjny z zaznaczoną lokalizacją urządzenia  sporządzony na kopii mapy  zasadniczej-2 egz.
  3. 2.       Techniczne warunki przyłączenia projektowanego przyłącza wystawione przez zarządcę istniejącej sieci.

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10 

96-325 Radziejowice

nie pobiera się

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku

art. 39 ust. 3, 3a, art. 40 ust. 1,2 pkt 2  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. Z 2007r  Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) , art. 104 Kpa

Stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Warszawie ,

za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia.

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Formularze i załączniki:

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NIE ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ DROGOWĄ I POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO [pdf, 123.39 KB]

Kategorie:

Referat Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Gminnej

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.