kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Pozwolenie o zajęciu pasa drogowego. Decyzja o zajęciu pasa drogowego.

Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Załączniki:

-projekt techniczny z decyzją Z.U.D.P. i pozwoleniem na budowę. 1)

Urząd Gminy Radziejowice ul. Kubickiego 10

tel. (0-46)  857-71-71

Opłata wynikająca z wyliczeń stosowanych przy zajęciu pasa drogowego (zmienna)

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Radziejowice, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

1) Projekt techniczny z decyzja Z.U.D.P. i pozwoleniem na budowę jest wymagany wówczas, gdy istnieje potrzeba do jego wydania – regulują to przepisy o prawie budowlanym.

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.