kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawiera:

1. Oznaczenie przedsiębiorcy
2. Numer w rejestrze przedsiębiorstw lub w ewidencji działalności gospodarczej.
3. Przedmiot działalności gospodarczej
4. Adres punktu sprzedaży
5. Adres punktu składowania napojów alkoholowych

 

Do wniosku należy załączyć:

a)      Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

b)      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

c)      Pisemna zgoda właściciela lub zarządcy budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

d)      Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
pok. nr 6

  • 525 zł za sprzedaż piwa
  • 525 zł za sprzedaż wina
  • 2100 zł za sprzedaż wódki

Jednakowa opłata obowiązuje za zezwolenia dla sklepów i gastronomii

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Formularz wniosku nie jest obowiązkowy natomiast obowiązkowe jest podanie danych w nim zawartych

Formularze i załączniki:

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [pdf, 42.36 KB]

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [pdf, 191.95 KB]

Kategorie:

Sprzedaż alkoholu

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.