kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.

5353

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego 

2) oryginalny dokument stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego

3) do wglądu dokument stwierdzający tożsamość

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10, pokój nr 6 (parter)
tel. (46) 857-71-71 wew. 39, (46) 854-30-39

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji - 50 zł

Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi sie do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej.

  1. Ustawa z dnia 28 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego(Dz.U.z 2014 r. poz. 1741 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U.z 2015 r. poz.783 ze zm.)

Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, uwzględniając tylko te dane, które przewiduje prawo polskie. Akt, który nie zawiera wszystkich danych wymaganych przez prawo polskie ma zmniejszoną moc dowodową. Taki akt może być uzupełniony lub sprostowany na wniosek strony.

Nie można transkrybować dokumentu, który budzi wątpliwości co do jego autentyczności (zawiera poprawki, jest zniszczony).

 

 

 

Formularze i załączniki:

Druk pełnomocnictwa [pdf, 89.88 KB]

Wniosek o przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa do RSC [pdf, 142.57 KB]

Wniosek o przeniesienie zagranicznego aktu urodzenia do RSC [pdf, 133.56 KB]

Wniosek o przeniesienie zagranicznego aktu zgonu do RSC [pdf, 135.22 KB]

Kategorie:

Akty Stanu Cywilnego

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.