kod qr z adresem tej strony

Radziejowice - Gmina nie tylko na weekend!

Fundusze unijne

Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

  • składamy wniosek w sekretariacie Urzędu (wniosek jest zwolniony z opłaty skarbowej).
  • Po zadekretowaniu na właściwe stanowisko zostaniemy (podatnik) wezwani do złożenia niezbędnych dokumentów potwierdzających naszą trudną sytuację materialną, np. zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach (odcinek renty, emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, z zakładu pracy, z Urzędu Skarbowego itp.), dokumenty stwierdzające ponoszone koszty (np. rachunki za energię elektryczną, gaz, czynsz, naukę, na zakup leków itp.)
  • pracownik prowadzący sprawę dodatkowo spisuje z podatnikiem protokół ustalający jego sytuację materialno - bytową
  • po zgromadzeniu materiału dowodowego i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ podatkowy wydaje decyzje.

Urząd Gminy Radziejowice
ul. Kubickiego 10
tel. (0-46) 854-30-23 pok. nr 14

Nie podlega opłacie.

14 dni

Jednostka prowadząca:

Referat Finansowy

logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Dostosowanie stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne z terenu Gminy Radziejowice do wymogów WCAG 2.0 poprzez ich budowę" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.